چهارشنبه 7 آبان 1399
 
  صندوق قرض الحسنه > تقاضای تطبیق صندوق > صندوق چند شعبه ای
Search
  فرم مشخصات صندوق قرض الحسنه  
شماره پیگیری اولیه : ------------

0
نام فعلی (ثبت شده) صندوق را وارد کنید
 *  
1
 
     *  
 *  
 *  
 *  
   
2
نام پیشنهادی جدید را وارد کنید
 * در صورت عدم تغییر نام صندوق عبارت « عدم تغییر نام » در این فیلد درج شود  
3
لطفاً شماره ثبت را وارد کنید
 *
4
لطفاً تاریخ ثبت را وارد کنید
 *
5
محل ثبت را وارد کنید
 *
6
شناسه ملی را وارد کنید
 *
7
استان محل فعالیت را وارد کنید
 *
8
شهر محل فعالیت را وارد کنید
 *
9
آدرس را وارد کنید
 *
10
کد پستی را وارد کنید
 *
11
 *
12
 *
13
استانمحل فعالیت را وارد کنید
 *
14
شهر محل فعالیت را وارد کنید
 *
15
آدرس دقیق پستی را وارد کنید
 *
16
کد پستی را وارد کنید
 *
17
 *
18
 *
    در صورت عدم تغییر مکان فعالیت صندوق، وضعیت فعلی برای ردیف‌های (11) و (12) و عبارت « عدم تغییر مکان » در فیلدهای اطلاعاتی ردیف‌های (13) و (14) درج شود.
 
19
نوع صندوق را مشخص نمایید
 

20
نوع تملک محل فعالیت صندوق را وارد کنید

 *
21
تعداد شعبه را وارد کنید
0  افزودن مشخصات شعبه
  توجه : ضروری است؛ مشخصات شعبه اصلی(مرکزی) صندوق نیز در این قسمت درج شود.


22
مبلغ سرمایه ثبت شده (به ریال) را وارد کنید
 *  (ریال)
23
مبلغ سرمایه جدید صندوق (پس از افزایش سرمایه) را وارد کنید
 *  (ریال)
    در صورت عدم افزایش سرمایه صندوق « مبلغ سرمایه فعلی صندوق » در این فیلد درج شود.

  نماینده تام الاختیارصندوق جهت پیگیری امور و انجام مکاتبات

     توجه : نماینده معرفی شده می‌بایست از آشنایی لازم و کافی با امور کامپیوتری و انجام امور اداری و ثبتی برخوردار باشد.

24
نام و نام خانوادگی را وارد کنید
 *
25
شماره ملی را وارد کنید
 *
26
شماره شناسنامه را وارد کنید
 *
27
سمت در صندوق را وارد کنید
 *
28
تلفن منزل به همراه کد شهر را وارد کنید (02187654321)
 *
29
تلفن محل کار به همراه کد شهر را وارد کنید (02187654321)
 *
30
شماره تلفن همراه را وارد کنید
 *
31
آدرس کامل و دقیق پستی را وارد کنید
 *
32
کد پستی را وارد کنید
 *
33
پست الکترونیک را وارد کنید
 * شماره رهگیری بازیابی شده (قسمت بازیابی شماره رهگیری) به این پست الکترونیک (E-Mail) ارسال خواهد شد. لذا در تکمیل آن دقت شود.  

  اعضاي هيات امنا فعلي

 افزودن

  مديرعامل و اعضاي هيات مديره فعلي

 افزودن

اطلاعاتی که به بانک مرکزی ارائه می‌شوند، کامل، صحیح و دقیق هستند و مسئولیت‌ها و تبعات ناشی از ارائه هرگونه اطلاعات کذب یا گمراه کننده (سهواً یا عمداً) بر عهده متقاضی می‌باشد.