چهارشنبه 1 بهمن 1399
 
  صندوق قرض الحسنه > تقاضا تاسیس صندوق > صندوق تک شعبه ای
Search
   فرم مشخصات صندوق قرض الحسنه پیشنهادی(در شرف تاسیس)  
شماره پیگیری اولیه : ------------

  0
لطفاً نام پیشنهادی صندوق را وارد نمایید
 *  
 مکان پیشنهادی فعالیت صندوق
  1
استان محل فعالیت را وارد کنید
 *
  2
شهر محل فعالیت را وارد کنید
 *
  3
آدرس را وارد کنید
 *  
  4
کد پستی را وارد کنید
 *
  5
گزینه بلی یا خیر را انتخاب کنید
  6
نوع تملک محل فعالیت صندوق را وارد کنید
 *
  7
مبلغ سرمایه اولیه صندوق (مجموع آورده نقدی مؤسسین حداقل به میزان سرمایه اعلامی بانک مرکزی) (به ریال) را وارد کنید
 *  (ریال)
  8
 *
  9
 *


  نماینده تام الاختیارصندوق جهت پیگیری امور و انجام مکاتبات

     توجه : نماینده معرفی شده می‌بایست از آشنایی لازم و کافی با امور کامپیوتری و انجام امور اداری و ثبتی برخوردار باشد.

 10
نام و نام خانوادگی را وارد کنید
 *
 11
شماره ملی را وارد کنید
 *
 12
شماره شناسنامه را وارد کنید
 *
 13
سمت در صندوق را وارد کنید
 *
 14
تلفن منزل به همراه کد شهر را وارد کنید (02187654321)
 *
 15
تلفن محل کار به همراه کد شهر را وارد کنید (02187654321)
 *
 16
تلفن همراه را وارد کنید
 *
 17
آدرس کامل و دقیق پستی را وارد کنید
 *
 18
کد پستی را وارد کنید
 *
 19
پست الکترونیک را وارد کنید
 *  
شماره رهگیری بازیابی شده (قسمت بازیابی شماره رهگیری) به این پست الکترونیک (E-Mail) ارسال خواهد شد. لذا در تکمیل آن دقت شود.

اطلاعاتی که به بانک مرکزی ارائه می‌شوند، کامل، صحیح و دقیق هستند و مسئولیت‌ها و تبعات ناشی از ارائه هرگونه اطلاعات کذب یا گمراه کننده (سهواً یا عمداً) بر عهده متقاضی می‌باشد.