چهارشنبه 30 خرداد 1397
 
شما اینجا هستید:   صرافی ها > ثبت نام اتحادیه های صنفی
Search
ثبت​نام اتحاديه​های صنفی حداقل
مشخصات اتحادیه صنفی
نام اتحادیه :  *  
شهرستان محل کمیسیون نظارت :  *

مشخصات پروانه کسب
شماره پروانه : *
تاریخ صدور : * تقویم    
تاریخ انقضاء : * تقویم    
کدرسته صنفی : *  
رسته واحد صنفی : *
نوع فعالیت : *

مشخصات مکان دارای مجوز
استان : *
شهرستان : *
نام شهر / بخش : *
شهرداری منطقه : *
نشانی محل فعالیت : *
کد پستی : *

مشخصات شخص حقیقی
نام : *
نام خانوادگی : *
نام پدر : *
شماره شناسنامه : *
شماره ملی : *
محل صدور : *
تاریخ تولد : * تقویم    
سریال شناسنامه: *  
سری شناسنامه:  /  *
تابعیت: *
آخرین مدرک تحصیلی: *
رشته تحصیلی: *
شماره تلفن ثابت: *
شماره تلفن همراه:
شماره دورنگار:
   
اینجانب ضمن اعلام آگاهی کامل از قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی  ایران  در خصوص  فعالیت واحد های صرافی ،صحت اطلاعات درج شده را تایید می نمایم.