چهارشنبه 30 خرداد 1397
 
شما اینجا هستید:   فرم‌ها و دستورالعمل‌ها > صرافی‌ها
Search
فرم‌ها و دستورالعمل‌های صرافی‌ها حداقل

 

مرتب بر اساس 
< قبلی 1 از 3 بعدی >
    فايل تاريخ  
فرم_تقاضای_تاسیس_صرافی 1393/11/13 دريافت
ورود_شريک_و_افزايش_سرمايه 1393/10/16 دريافت
صورتجلسه_مجمع_عمومي_مؤسسين 1393/10/16 دريافت
دستورالعمل_اجرايي_تأسيس_فعاليت_و_نظارت_بر_صرافيها 1393/10/16 دريافت
صورتجلسه_کاهش_سرمايه 1393/10/16 دريافت
صورتجلسه_کاهش_سرمايه_و_خروج_شريک 1393/10/16 دريافت
خروج_شريک_بدون_تغيير_سرمايه 1393/10/16 دريافت
صورتجلسه_جابجايي شرکا _خروج_و_ورود_همزمان_شرکا 1393/10/16 دريافت
صورتجلسه_تغییر_اساسنامه_و_موضوع_فعالیت 1393/10/16 دريافت
صورتجلسه_تغييرموضوع_افزايش_سرمايه_و_تغيير_اساسنامه 1393/10/15 دريافت
< قبلی  1 از 3  بعدی >