پنجشنبه 2 بهمن 1399
 
  ارتباط با ما > تماس با ما
Search

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران

نشانی: تهران - بلوار ميرداماد - شماره ۱۴۴
صندوق پستی: ۷۱۷۷ / ۱۵۸۷۵

اداره مجوز های بانکی: 29953975-021
ساعات کار: ۸ الی ۱۶

نشانی تلگرافی: مرکز بانک
تلکس: ۲۲ - ۲۱۶۲۱۹-021
سويفت: BMJIIRTH

 

وب: http://www.cbi.ir
نشانی الکترونيکی: G.SecDept@cbi.ir
نشانی الکترونيکی مسؤول فنی: webmaster@cbi.ir

جهت اطلاعات بيشتر اينجا را ببینيد.