چهارشنبه 1 بهمن 1399
 
  شرکت واسپاری > تقاضای تاسیس شرکت واسپاری > ثبت تقاضا
Search

 


 قابل توجه متقاضیان تأسیس شرکت واسپاري (ليزينگ)

 1. تاسيس شرکت واسپاري(ليزينگ) و فعاليت ليزينگ، صرفاً در قالب شرکت سهامي(خاص/عام)، با اخذ اجازه‌نامه فعاليت از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و در چارچوب مفاد «دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ(واسپاري)» مصوب مورخ 14/10/1395 شوراي پول و اعتبار، قوانين و مقررات مربوط، مفاد اساسنامه مصوب و مورد تاييد بانک مرکزي و بخشنامه‌هاي اين بانک مجاز است.
 2. عمليات ليزينگ، صرفاً به تامين مالي مشتري از طريق تهيه کالا اعم از منقول و غيرمنقول توسط شرکت ليزينگ و واگذاري آن به مشتري در قالب يکي از قراردادهاي اجاره به شرط تمليک و فروش‌ اقساطي اتلاق مي‌شود.
 3. صاحبان حِرَف داراي پروانه کسب از اتحاديه اصناف کشور که کالاي مرتبط با پروانه کسب خود را به صورت اقساطي واگذار مي‌نمايند، مشمول مقررات دستورالعمل اجرايي يادشده نمي‌باشند.
 4. حداقل سرمايه لازم براي تاسيس و فعاليت شرکت ليزينگ(واسپاري) مبلغ يکصد ميليارد ريال (100.000.000.000ريال) است.
 5. متقاضيان تاسيس شرکت واسپاري مي‌بايست تمامي اطلاعات و مشخصات درخواستي را به صورت کامل و صحيح در سامانه وارد و ثبت کرده و شماره رهگيري دريافت نمايند. در غير اينصورت، درخواست‌ واصله از فرآيند رسيدگي خارج مي‌گردد.
 6. متقاضيان، با اخذ شماره رهگيري، مي‌توانند وضعيت درخواست خود را در قسمت «مشاهده وضعيت» پي‌گيري و يا پرسش‌هاي خود را در اين قسمت مطرح نمايند. به پرسش‌هاي مطروحه در اقل زمان(حداکثر دو روز کاري) از طريق سامانه، پاسخ داده مي‌شود. لذا، از هرگونه پي‌گيري و تماس تلفني و مراجعه حضوري اکيداً خودداري شود.
 7. از ثبت درخواست و اخذ کدرهگيري به صورت مکرر اکيداً خودداري شود. درخواست‌هاي متعدد همسان به صورت سيستمي حذف و درخواست مربوط مورد رسيدگي قرار نخواهند گرفت.
 8. تکميل اطلاعات و ارسال مدارک، صرفاً براي بررسي‌هاي مقدماتي بوده و هيچگونه تعهدي براي اين بانک ايجاد نمي‌نمايد.
 9. متقاضيان پس از درج کامل اطلاعات درخواستي، موضوع رديف (5)، مي‌بايست از تمامي فرم‌هاي تکميل‌شده پرينت(خوانا) تهيه کرده و حسب مورد ذيل فرم را امضاء و آن را در يکي از دفاتر اسناد رسمي گواهي امضاء کرده و به انضمام مدارک زير براي بررسي‌هاي‌ لازم به آدرس: تهران، بلوار ميرداماد، شماره 198، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، اداره مجوزهاي بانکي، ارسال نمايند:
  • برنامه عملياتي شرکت واسپاري پيشنهادي که در چارچوب نکات‌لازم‌الرعايه اين بانک تهيه شده است.
  • اساسنامه پيشنهادي که مطابق با ضوابط دستورالعمل ناظر بر فعاليت شرکت‌هاي واسپاري تدوين شده است.
   نمونه اساسنامه پيشنهادي: سهامي خاص سهامي عام
  • آگهي تاسيس، اساسنامه و تغييرات ثبت شده در روزنامه رسمي، به انضمام سه دوره صورت‌هاي مالي حسابرسي شده به همراه يادداشت‌هاي پيوست، براي اشخاص حقوقي موسس و يا سهامدار و يا عضو هيات مديره شرکت واسپاري پيشنهادي؛
   (نکته: صورت‌هاي مالي اشخاص حقوقي مي‌بايست فاقد زيان انباشته باشد.)
  • تصویر برابر اصل شناسنامه، کارت ملي و مدرک تحصيلي به انضمام اصل گواهي عدم سوءپيشينه براي اشخاص حقيقي عضو هيات موسس و يا سهامدار شرکت واسپاري پيشنهادي؛
  • تصوير برابر اصل شناسنامه، کارت ملي، کارت پايان خدمت و مدرک تحصيلي به انضمام اصل گواهي عدم سوءپيشينه براي مديرعامل، قائم مقام مديرعامل و اعضاي هيات مديره شرکت واسپاري پيشنهادي؛
فرم های پنج گانه موردنیاز

 ادامه....